Stichting Abhilasa Global Serve is een kleinschalige vrijwilligersorganisatie met ruim 20 jaar ervaring met ontwikkelingshulp in India en Suriname. Onderwijs is de sleutel tot het verbeteren van de positie van meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden. Stichting Abhilasa zet zich in om meer meisjes toegang tot onderwijs te bieden. Dit doen wij door organisaties in India en Suriname financieel en materieel te steunen via onze sterke en lokale netwerken en met respect voor de eigen cultuur.

Steun de ontwikkeling van kansarme meisjes

Uw steun is hard nodig!

U kunt helpen door een eenmalige donatie te doen of door een schoolgaand meisje financieel te sponsoren.

Het schoolgeld van een sponsorkind is € 360,- per jaar.

Actualiteiten

Kanya Gurukul

Wij steunen sinds 2006 het meisjesinternaat “Kanya Gurukul” op het platteland (Chotipura) van India. Voor €360,- per jaar kunt u het onderwijs (lesgeld, studiemateriaal, kost & inwoning) van een meisje in India sponsoren.

Single Moms Project

Wij hebben 50 dozen met menstruatieproducten kunnen doneren aan het Single Moms Project tijdens onze inzameling voor Suriname in 2021.

Abhilasa Global Serve staat voor de wens om de wereldgemeenschap te dienen. Het logo van de stichting is een gestileerde rijsthalm met een lichtje in het midden. Het grote blad wijst naar het oosten en stelt India voor. Het kleine blad is naar het westen gericht en stelt Suriname voor. Het lichtje in het midden is Nederland. Vanuit Nederland wil de stichting ontwikkelingshulp bieden aan diasporalanden Suriname en India, waar de Nederlandse Hindoestaan oorspronkelijk vandaan komt.