De 3 belangrijkste activiteiten van de stichting zijn het schoolgeld sponsoren van arme meisjes in India en inzamelingsacties en ontwikkelingshulp voor arme mensen in Suriname en India.

Steun de ontwikkeling van kansarme meisjes

Kernactiviteiten

Maak het verschil en sponsor een meisje

Meisjesinternaat “Kanya Gurukul”   Chotipura, India

Stichting Abhilasa Global Serve steunt sinds 2006 het meisjesinternaat “Kanya Gurukul” op het platteland (Chotipura) van India. Dit meisjesinternaat biedt kansarme meisjes van 6 tot 18 jaar onderwijs en inwoning. Via Stichting Abhilasa Global Serve kunt u het onderwijs van een meisje in India sponsoren. De jaarlijkse bijdrage voor lesgeld, studiemateriaal, kost & inwoning is € 360,- per jaar. Met onderwijs kunnen ze de armoede doorbreken hun levens duurzaam verbeteren.

Bouw dorpsschool in Chotipura, India

In 2014 is Kanya Gurukul gestart met de bouw van een basisschool voor kansarme kinderen uit de omgeving van Chotipura. In de aangrenzende dorpen is onderwijs nauwelijks toegankelijk voor kinderen. Op deze school kunnen kinderen in de leeftijd van 5-14 jaar gratis les krijgen van meisjes die zijn afgestudeerd van het internaat. Met de komst van deze school kan onderwijs worden geboden om de armoede te doorbreken.

Bekijk de historie rondom dit project in ons archief.

Inzamelingsacties

Jaarlijks wordt er in Nederland een inzamelingsactie gehouden van (herbruikbare) goederen zoals kleding, schoenen of schoolspullen bestemd voor de arme plattelandsbevolking in Suriname.

Bekijk de historie rondom dit project in ons archief.

Ontwikkelingshulp

Bekijk de historie rondom dit project in ons archief.