Lees hier meer over de meest recente projecten van de stichting.

Steun de ontwikkeling van kansarme meisjes

Actualiteiten

Inzamelingsactie Suriname 2023

Ook voor Surinamers is de koopkracht nog steeds sterk verminderd. Daarom heeft Stichting Abhilasa Global Serve (herbruikbare) goederen zoals kleding, speelgoed en schoolspullen ingezameld in de eerste helft van 2023. De ingezamelde goederen gaan dit jaar naar de SO Lion Jan Grüntjesschool in Nickerie, Suriname. Goed onderwijs is de sleutel tot het verbeteren van de positie van minderbedeelden. De goederen zijn in de zomer van 2023 verscheept en worden in september in Nickerie afgeleverd dankzij NSI Shipping

Donatie Sanskritcentrum Kanya Gurukul India zomer 2023

Onze samenwerkingspartner Kanya Gurukul (meisjesinternaat) in India is bezig met de bouw van een Sanskritcentrum. De Kanya Gurukul heeft nauwe banden met de lokale plattelandsbevolking en wordt dagelijks geconfronteerd met de sociale problemen die voortvloeien uit armoede en het ontbreken van educatie. In de dorpen grenzend aan de Kanya Gurukul is onderwijs nauwelijks toegankelijk voor de dorpskinderen.

Stichting Abhilasa Global Serve wil onderwijs beter toegankelijk maken en doneert € 700 voor verlichting en plafondventilatoren in het Sanskritcentrum. Goede verlichting en ventilatie zijn noodzakelijk voor goed onderwijs en een gezond binnenklimaat. Daarnaast is het, mede door klimaatverandering, in Chotipura vele maanden erg warm en zijn de ventilatoren nodig voor het aangenamer maken van de temperatuur.

Wij hebben 50 dozen met menstruatieproducten kunnen doneren aan het Single Moms Project tijdens onze inzameling voor Suriname in 2022.

Wij steunen sinds 2006 het meisjesinternaat “Kanya Gurukul” op het platteland (Chotipura) van India. Voor € 360,- per jaar kunt u het onderwijs (lesgeld, studiemateriaal, kost & inwoning) van een meisje in India sponsoren.

– 

Inzamelingsactie Suriname april 2021

Voor Surinamers die door de huidige economische situatie niet rondkomen, heeft Stichting Abhilasa Global Serve (herbruikbare) goederen zoals kleding, speelgoed, boeken, schrijfwaar, maar ook menstruatieproducten ingezameld in de maand april. Voor deze inzamelingsactie werkte het bestuur samen met de Surinaamse welzijnsorganisatie Stichting Jágran Mandal. Deze Stichting zal de (her)bruikbare goederen verder verdelen onder organisaties die het hard nodig hebben in Suriname. De goederen zijn op 14 mei 2021 verscheept en komen in de 3e week van juni 2021 aan. Dan zullen de (her)bruikbare goederen worden ingeklaard. Een lijst van ontvangende instanties zullen eind juni 2021 op de website van Stichting Abhilasa Global Serve worden gepubliceerd. 

Schoolproject India zomer 2021

Onze samenwerkingspartner Kanya Gurukul (meisjesinternaat) in India is bezig met de bouw van een basisschool voor de kinderen in de omgeving van Chotipura. De Kanya Gurukul heeft nauwe banden met de lokale plattelandsbevolking en wordt dagelijks geconfronteerd met de sociale problemen die voortvloeien uit armoede en het ontbreken van educatie. In de dorpen grenzend aan de Kanya Gurukul is onderwijs nauwelijks toegankelijk voor de dorpskinderen.

Stichting Abhilasa Global Serve ondersteunt dit basisschoolproject.

In de dorpsschool zijn 257 plafondventilatoren nodig voor de klaslokalen en gangen op 3 verdiepingen. Goede ventilatie is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Het helpt om overdracht van COVID-19 te voorkomen. Daarnaast is het in Chotipura vele maanden erg warm en zijn de ventilatoren nodig voor het aangenamer maken van de temperatuur in de dorpsschool. Stichting Abhilasa Global Serve kan met uw hulp een bijdrage leveren door de begrootte kosten van € 7.000,- voor plafondventilatoren te voldoen.

Stichting Abhilasa Global Serve zal een fundraising organiseren om geld in te zamelen om dit project te financieren. 

Bekijk de historie van de projecten in ons archief